Colours of the Black Light

Surreal world build out of absolutely real ingredients… Human body that looses, thanks to peculiar lighting, its meaning and becomes an abstract shape… Technology that provides vast artistic freedom, and at the same time limits means of expression… Balancing between quiche, erotics, play and…
‘Vila Baltika’ and Martina Šimková, a curator, are pleased invite you to a vernissage of photography exhibition by two artists: Olga Zavershinskaya (Russia) and Cezary Żemis (Poland). The exhibition entitled ‘Colours of the Black Light’ will be opened on November 26, 2011 a 6 pm at Vila Baltika’s Gallery in Prague, 16 Kostelní St. Then it will be available until January 29, 2012.
Opening of the exhibition will be accompanied by a concert of ‘TRIO-1’ string duo from Brno. Two bows, linked not only by music, will serve a menu comprising delicacies of classic and modern music. Good appetite from Anna Laborová – violin and Kristýna Uhrová – cello.
The exhibitions takes place under auspices of the Director of Polish Institute in Prague, Mr Piotr Drobniak. Foto Škoda, a photography equipment dealer, sponsors the exhibition, media partners are the Foto Video monthly, portals iFotoVideo.cz and Fotopátračka.

Surreálný svět složený z naprosto skutečných prvků… Lidské tělo, které postrádá díky zvláštnímu nasvícení svůj obecný význam a stává se abstraktním tvarem… Technika, která poskytuje velkou uměleckou svobodu, a zároveň omezuje své výrazové prostředky… Balancovaní mezi kýčem, erotikou, hrou a…
„Vila Baltika“ a Martina Šimková, kurátorka, Vás zvou na zahájení výstavy dvou umělců: Olgy Zavěršinské (Rusko) a Cezarýho Żemise (Polsko). Výstava s názvem „Colours of the Black Light“, se bude slavnostně otevřena 26. listopadu 2011 v 18. hodin v galerii restaurace Vila Baltika v Praze-Holešovicích, ulice Kostelní 16. Následně bude otevřena do 29. ledna 2012
Zahájení výstavy doprovodí koncert smyčcového dua TRIO-1 z Brna. Dva smyčce, které spojuje více než hudba, vám nabídnou menu složené ze specialit jak z klasické, tak i moderní hudby. Dobrou chuť přejí na housle Anna Laborová a na violoncello Kristýna Uhrová.
Výstava koná se pod zašitou Ředitele Polského institutu v Praze, pana Piotra Drobniaka. Sponzorem je fotografický obchod Foto Škoda, mediálními partnery jsou měsíčník Foto Video, portály iFotoVideo.cz a Fotopátračka.

Posted on